Temperatura Superficial del Mar 26 jun - 02 jul del 2012

tsm26jun_02jul2012